JIRA-krediitit

Juoksevat tekstit...

JIRAn lisenssitiedot

JIRA v7.8.1

Copyright © 2002 – 2018 Atlassian Corporation Pty Ltd.

Tämän tuotteen käyttö on Atlassian-loppukäyttäjäsopimuksen alaista, ellei siellä ole toisin määritetty.

Tämä tuote sisältää Apache Software Foundation :in kehittämän ohjelmiston.

Tämä tuote sisältää myös seuraavat GNU LGPL-lisenssin alaiset kirjastot:

Tämä tuote sisältää myös kolmansien osapuolten kirjoittamaa koodia.

Lisätietoja näistä ja muusta tähän tuotteeseen sisällytetystä kolmannen osapuolen koodista, mukaan lukien sovellettavat tekijänoikeus-, lainopilliset- ja lisensointi-ilmoitukset, on saatavana JIRAn asennushakemiston ”licenses”-alihakemistossa.

Lisenssitiedot JIRA-liitännäisistä

JIRA Service Desk Application v3.11.1

Copyright © 2002 - 2016 Atlassian Corporation Pty Ltd.

Tämän pluginin käyttö on Atlassianin loppukäyttäjän lisenssisopimuksen alaista, ellei tässä muuta mainita.

Tämä plugin sisältää Apache Software Foundation-säätiön kehittämää ohjelmistoa.

Tämä lisäosa sisältää seuraavat GNU LGPL -lisenssin alaiset kirjastot:

Tämä plugin sisältää myös kolmansien osapuolien kirjoittamaa koodia.

Lisätietoja näistä ja muista tässä pluginissa olevista kolmansien osapuolien kirjoittamasta koodista, sisältäen sovellettavat tekijänoikeudet sekä laki- ja lisenssi-ilmoitukset, on luettavissa pluginin sisällä olevasta "licenses"-hakemistosta.